บุกจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อน จ.ระยอง

01 วันที่ 14 พ.ย. 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลง ได้เข้าเก็บปัสสาวะโคเนื้อจากฟาร์มโคเนื้อในพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโค สุกร และโรงฆ่า (งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test จำนวน 7 ฟาร์ม ฟาร์มละ 2 ตัวอย่าง โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด จึงได้ทำการยึดของกลางเพื่อดำเนินคดีต่อไป

 

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)