จับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต จ.เชียงราย


01วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 01.20 น. นายนพพร มหากันธา ปศุุสัตว์จังหวัดเชียงราย และคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย เข้าตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ในพื้นที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พบผู้กระทำผิดตามมาตรา 15 วรรคหนึ่งและมาตรา 37 นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดี

 

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Simple Image Gallery Extended

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)