หน่วยเฉพาะกิจ เขต 8 แก้ ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

01

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 หน่วยเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง เขต 8. ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สนง.ปศข.8 เจ้าหน้าที่ สนง. ปศจ. นครศรีธรรมราช และ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อำเภอชะอวด,ปศุสัตว์อำเภอลานสกา เข้าตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรขุน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสต์ (B-agonist) ที่ฟาร์มเลี้ยงสุกร รายละเอียดดังนี้ 

1.ขุนทะเลฟาร์ม 14 ม.5 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
2.ไพบูลย์ฟาร์ม ม.10 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
3.ฟาร์มสานนท์อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช


*ผลการสุ่มตรวจ ปัสสาวะสุกรจำนวน 14 ตัวอย่าง* ให้ผลเป็นลบ 11 ตัวอย่าง ให้ผลเป็นบวก 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างปัสสาวะที่ให้ผลบวกส่งยืนยันต่อไป สั่งกักสุกร จำนวน 539 ตัว

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 10
 • 11
 • 9

Simple Image Gallery Extended