ตรวจปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561 (อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง)

01สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จ.ระยองเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561(งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test ดังนี้ 1.โรงฆ่าบ้านค่ายหมูสด อ.บ้านค่าย สุกร 39 ตัว 16 ตัวอย่าง 2.โรงฆ่าเทศบาลตำบลบ้านค่าย สุกร 80 ตัว 26 ตัวอย่าง โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากาารใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง ในวันที่ วันที่ 15 พ.ค. 2561 

 

 

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended