ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน

01 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนอนุบาลวัดช้าง ต.บ้านนา อ.บ้านนา

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา

3.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา

4.โรงเรียนวัดเข็มทอง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์

5.โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์

6.โรงเรียนวัดเกาะกา ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี

7.โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี

8.โรงเรียนถาวรนิมิต ต.หนองแสง อ.ปากพลี

9.โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ต.วังกระโจม อ.เมือง

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

Simple Image Gallery Extended

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)