วันที่ 10 พ.ค. 61 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองออกตรวจปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561

หมวด: ข่าวกิจกรรม เขียนโดย Super User ฮิต: 219

01สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จ.ระยองเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561(งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test  ดังนี้

1.โรงฆ่าเทศบาลเมืองบ้านฉาง อ.บ้านฉาง สุกร 12 ตัว 4 ตัวอย่าง

2.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง สุกร 15 ตัว 5 ตัวอย่าง

3.โรงฆ่าเทศบาลนครระยอง อ.เมือง สุกร 5 ตัว 2 ตัวอย่าง

โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากาารใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง   ในวันที่ 10 พ.ค. 2561

 

 

Simple Image Gallery Extended