ตรวจปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561

01สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้เข้าเก็บปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่ จ.ระยองเพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง ในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561(งบจังหวัด) โดยใช้ชุดทดสอบ strip test  ดังนี้ 1.โรงแปรรูปสุกรตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง สุกร 25 ตัว 10 ตัวอย่าง 2. โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง อ.ปลวกแดง  สุกร 6 ตัว 2 ตัวอย่าง โดยให้ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหากาารใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดระยองและประชาชนในจังหวัดระยองจะได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัยจากสารเร่งเนื้อแดง ในวันที่ 20 เม.ย. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)