ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุนตามที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

S 6144205556447

 

ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุนตามที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ ตำบลช่องด่าน และตำบลบ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี จำนวน 7 ฟาร์ม   เก็บตัวอย่างปัสสาวะโคขุนตรวจด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) ให้ผลเป็นบวกต่อสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 3 ฟาร์ม อายัดโคขุนรวม 216 ตัว  พร้อมนำตัวอย่างปัสสาวะ และอาหารโคขุนส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการต่อไป   ทั้งนี้ มี 1 ราย ที่ตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงในโคขุนบนรถบรรทุกขณะเตรียมออกเดินทาง จึงได้สั่งอายัดไม่ให้เคลื่อนย้าย ในวันที่ 26 พ .ค. 60 

 

  • S_6144204629088
  • S_6144204996306
  • S_6144205236024
  • S_6144205331687
  • S_6144205556447
  • S_6144205810657
  • S_6144206118365

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)