ตรวจติดตามกระบวนการผลิตศูนย์รับน้ำนมดิบ

01

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดยกลุมพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามกระบวนการผลิตศูนย์รับน้ำนมดิบ เพื่อแปรรูแนมโรงเรียนและตรวจนับสต็อคการเก็บนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 ณ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จ.มหาสารคาม ในวันที่ 25 พ.ค. 60

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)