การประชุมโครงการสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

01

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม. 2560 น.สพ.พลกฤษณ์ อุ้ยตา ผอ.กลุ่มรับรองฯ น.สพ.พัฒน์พงษ์ โลหะอนุกูล และผอ.กลุ่มควบคุมโรงฆ่าฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สพส. ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการสัญจรมุ่งมั่นรวมใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ณ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานฯ

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)