เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

S 6124499897832

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 60 เวลาประมาณ 14.00 น. น.สพ.สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ "ความร่วมมือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเหนือตอนบน"

 

  • S_6124499897832
  • S_6124499940572
  • S_6124499983907
  • S_6124500032339
  • S_6124500064332

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)