ชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุนตามที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ จ.สุโขทัย

S 6066701954770

วันที่ 9-10 พ.ค.60 ชุดเฉพาะกิจส่วนกลางประกอบด้วยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับกองสารวัตรและกักกัน เข้าตรวจสอบฟาร์มโคขุนตามที่ได้รับการร้องเรียนในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย จำนวน 10 ฟาร์ม   สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะโคขุนตรวจด้วยชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) ให้ผลเป็นบวกต่อสารเร่งเนื้อแดงจำนวน 7 ฟาร์ม กักโคขุนรวมทั้งหมด 206 ตัว ส่งตัวอย่างอาหารและปัสสาวะโคขุนตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการต่อไป

  • S_6066701290880
  • S_6066701291847
  • S_6066701954770
  • S_6066701957887
  • S_6066701962310
  • S_6066702399631

Simple Image Gallery Extended

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)