ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร

S 5611560154914

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รอธ.สรวิศ ธานีโต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มนกสวยงาม ครั้งที่ 3-2/2560 ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

 

  • S_5611560154914
  • S_5611560172339
  • S_5611561427737
  • S_5611561442849
  • S_5611561456870

Simple Image Gallery Extended

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)