ประชุมหารือเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

S 5606725018930

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผอ.สพส. และ สพ.ญ.บุณิกา จุลละโพธิ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกัน 5 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ รมต.กษ. ได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล

 

  • S_5606724963734
  • S_5606724980715
  • S_5606725001817
  • S_5606725018930
  • S_5606725037796
  • S_5606725060938

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)