ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสวะสุกร ณ โรงฆ่าสุกรกรุงเทพฯ คลองเตย

S 5609255233768

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานปศุสัตว์เขต1 ร่วมกับสำนักงานพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ ปศุสัตว์พื้นที่ 9 และเจ้าหน้าที่จากสำนักงาเขตคลองเตย เข้าร่วมการตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในปัสสวะสุกร ณ โรงฆ่าสุกรกรุงเทพฯ คลองเตย มีสุกรเข้าเชือดจำนวน 555 ตัว เก็บตรวจ 22 ตัวอย่าง ให้ผลลบ 22 ตัวอย่าง

 

  • S_5609254940096
  • S_5609254996404
  • S_5609255070324
  • S_5609255233768
  • S_5609255399872
  • S_5609255521198
  • S_5609255761476

Simple Image Gallery Extended

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)