เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ สพส.ร่วมกับ อยส. และสำนักงานปศุสัตว์เขต2 เข้าตรวจสอบฟาร์ม ป.การเกษตร จังหวัดนครนายก

S 5597458075339

 

วันที่ 3 กพ.60 เจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ สพส.ร่วมกับ อยส. และสำนักงานปศุสัตว์เขต2 เข้าตรวจสอบฟาร์ม ป.การเกษตร จังหวัดนครนายก ทั้งหมด 7 ฟาร์ม โดยชุดปฏิบัติการเป็น 4 ทีม

ทีม1

เข้าตรวจสอบฟาร์มบุญเสริมและฟาร์มไพโรจน์ ตั้งอยู่ ม.6 อำเภอบ้านนาสุกรรวม 4 เล้า จำนวนรวม 1200 ตัว น้ำหนักสุกรเฉลี่ย 45 kg.สุ่มตรวจสารเร่ง 11 ตัวอย่างให้ผลเป็นลบทั้งหมด เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจ 5 ตัวอย่าง

ทีม2

เข้าตรวจสอบฟาร์มสมคิด และฟาร์มสังวาลย์ ตั้งอยู่ ม.5 อำเภอบ้านนาสุกรรวม 7 เล้า จำนวนรวม 2400 ตัวน้ำหนักสุกรเฉลี่ย 80-90 kg.สุ่มตรวจสารเร่ง 11 ตัวอย่างให้ผลเป็นลบทั้งหมด เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจ 4 ตัวอย่าง

ทีม3

เข้าตรวจสอบฟาร์มบุญเชิด และฟาร์มวันทนา ตั้งอยู่ ม.11 อำเภอบ้านนาสุกรรวม 2 เล้า จำนวนรวม  600 ตัวน้ำหนักสุกรเฉลี่ย 45-60 kg.สุ่มตรวจสารเร่ง 10 ตัวอย่างให้ผลเป็นลบทั้งหมด เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจ 4 ตัวอย่าง

ทีม4

เข้าตรวจสอบฟาร์มชัยรัตน์ ตั้งอยู่ ม.15 อำเภอบ้านนาสุกรรวม 2 เล้า จำนวนรวม  1000 ตัว น้ำหนักสุกรเฉลี่ย 45 kg.สุ่มตรวจสารเร่ง 5 ตัวอย่างให้ผลเป็นลบทั้งหมด เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งตรวจ 2 ตัวอย่าง

ตัวอย่างน้ำทั้งหมด 7 ตย. ส่งตรวจ สตส. ทั้งหมด

 

  • Image_563c43f
  • Image_a3a237b
  • Image_d1b3e43
  • Image_d4e924e
  • S_5597457962184
  • S_5597457989353
  • S_5597458003997
  • S_5597458021195
  • S_5597458075339

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)