ชุดเฉพาะกิจฯจึงทำการอายัดสุกรขุนจำนวน 500 ตัว จังหวัดชลบุรี

S 5594281350749

 

วันที่ 3 ก.พ.60 ชุดเฉพาะกิจกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคมเข้าตรวจสอบ ฟาร์มสุกรขุนนงเยาว์ฟาร์ม เลขที่519 ม.4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิมคม จ.ชลบุรี เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์จำนวน 2 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรขุนจำนวน 6 ตัวอย่าง ใช้ชุดทดสอบภาคสนาม (strip test) ผลเป็นบวกต่อสารเร่งเนื้อแดงชนิด salbutamol จำนวน 6 ตัวอย่างชนิด Ractopamine จำนวน 2 ตัวอย่าง ชุดเฉพาะกิจฯจึงทำการอายัดสุกรขุนจำนวน 500 ตัว จากนั้นนำตัวอย่างอาหารสุกรขุนและตัวอย่างปัสสาวะทั้งหมดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ เพื่อตรวจหาสารต้องห้ามฯตามกฎหมาย

 

  • S_5594280547343
  • S_5594280754484
  • S_5594281030383
  • S_5594281350749

Simple Image Gallery Extended

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)