ดำเนินคดี ตรวจและเผาทำลาย ที่เตาเผา ศวพ.ภาคตะวันออก

S 5557647333603

 

วันที่ 26 มกราคม 2560 นิพนธ์ เข็มกลัด ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พาคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ตรวจนับไก่ 80 ตัว ซึ่งเป็นของกลางที่ จับดำเนินคดี ตรวจและเผาทำลาย ที่เตาเผา ศวพ.ภาคตะวันออก อ.บ้านบึง ชลบุรี โดยมี ผอ.ศูนย์ฯ เลิศชัย ร่วมงาน

 

  • S_5557644541860
  • S_5557645137781
  • S_5557645756503
  • S_5557646251413
  • S_5557646781327
  • S_5557647333603
  • S_5557647879745

Simple Image Gallery Extended

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)