26 มค 60 จนท กองสารวัตร ดำเนินการเผาทำลายซากสุกร ซึ่งเป็นของกลางที่จับดำเนินคดี เผาทำลายที่ด่านนครนายก

S 5558723480082

 

วันที่ 26 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่กองสารวัตร ดำเนินการเผาทำลายซากสุกร ซึ่งเป็นของกลางที่จับดำเนินคดี เผาทำลายที่ด่านนครนายก

 

  • S_5558723288457
  • S_5558723323815
  • S_5558723349934
  • S_5558723398299
  • S_5558723480082

Simple Image Gallery Extended

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)