ประชุมสัมมนา เรื่อง "ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการของเสีย"

01

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้อำนวยการสัมนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงานในการประชุมสัมมนา เรื่อง "ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการของเสีย" ระหว่าง วันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอน สปา จังหวัดระยอง โดยมีปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติ และมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์   สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จำนวน ๖๐ ราย

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)