คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์

09

 

คณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ มีท่านบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานกรรมการ พร้อมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจประเมินโรงฆ่าสุกร สมคิด ของ น.ส.สมคิด เทศแสวง ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต ฯ ฆจส.๒ ผลคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต  แต่ให้ปรับปรุงในจุดที่คณะกรรมแนะนำไว้วันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๑.๓๐ น.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)