มอบใบอนุญาต ตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส 2)

01

 

สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช  ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  มอบใบอนุญาต  ตั้งโรงฆ่าสัตว์  โรงพักสัตว์  และการฆ่าสัตว์ (ฆจส 2) ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย ได้แก่

 1. โรงฆ่าสัตว์พแพงเพ็ชรเจริญกิจ   เลขที่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ   ประเภทสุกร

 2. โรงฆ่าสัตว์โชคชัยรุ่งเรืองกิจ  เลขที่ 234  หมู่ที่ 6  ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ประเภทสุกร

ในวันที่ 31  ตุลาคม  2559  

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)