ตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร

01

 

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมทำการร้องทุกข์ฟาร์มสุกร นางพัชยา เรื่องลือ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางจักจังหวัดอ่างทอง กรณีตรวจพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร ในฟาร์มดังกล่าวในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)