ประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559

01

 

วันที่ 27 ตุลาคม59 ท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานการโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียด้านการปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์/ผู้แทนปศุสัตว์เขต/ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยโครงการงบประมาณ 2559 สำเร็จตามเป้าหมาย30ฟาร์ม15จังหวัดส่วนงบประมาณ 2560 มีเป้าหมาย 20 ฟาร์ม 16 จังหวัด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08
  • 09
  • 10

Simple Image Gallery Extended

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)