ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์ ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ

06

 

21  ตุลาคม  2559  ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต  ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่หน่วยปฎิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก้งคร้อ  ดำเนินการตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์  ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อจำนวน 8 ร้าน  ไม่พบผู้กระทำผิด  ทั้งนี้ได้แนะนำให้ผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.2558  ให้ถูกต้อง

 

{gallery} newblsc / กิจกรรม / 591,021 {/ gallery}

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)