ประชุมหารือกับสมาคมไก่กระดูกดำอินทรีย์และสมุนไพรไทย

07

มื่อวันที่ 10 ตค.59 นายสมบัติ ศุภประภากร ส่วนมาตรฐานฯ นายรัชพล หลิมวัฒนา ส่วนยุทธศาสตร์ฯ  นายนิธิศ จิตนิยม ส่วนส่งเสริมฯ  พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5  พร้อมด้วยนายดวงจันทร์ ใจจันทร์สำนักงานปศุสัตว์.เชียงใหม่  และนายจิรพงศ์ แซ่ตั้ง ปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว  เข้าร่วมประชุมหารือกับสมาคมไก่กระดูกดำอินทรีย์และสมุนไพรไทย โดยมีนายชินรัตน์ เมืองขุนทด ประธานสมาคมฯและสมาชิกเข้าร่วมหารือในการพัฒนาเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ดำและการจัดตั้งโรงฆ่าไก่  และตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ดำไทยชินเชียงดาว ณ.รัตนวรรณฟาร์ม

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)