เตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

02

 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้บริหารและผู้แทนสำนัก/กอง กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมเตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูล ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 วาระที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)