กรมปศุสัตว์ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกเพื่อรักษามาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่น ผู้บริโภคทั้งภายในเเละต่างประเทศ

490443วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสัตวเเพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ สพ.ญ. วรพรรณ เกิดพิบูลย์ เจ้าหน้าที่สัตวเเพทย์ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สพส. ไปปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบเเละควบคุมการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก ณ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กและทารก (Milk product for infant purpose) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Enfagrow" ซึ่งมีส่วนผสมของนมผงนำเข้าจากต่างประเทศ

สัตวแพทย์ได้ตรวจสอบสุขลักษณะการผลิตตั้งแต่รับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการเก็บรักษา การส่งออกสินค้า การสอบย้อนกลับ รวมถึงตรวจสอบส่วนผสมและคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritional value) ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับรองสินค้า ด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข เเละความปลอดภัยด้านอาหาร (Food safety) ตามกฎระเบียบของไทยเเละประเทศผู้นำเข้า

ปัจจุบันตลาดส่งออกหลักของนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2563 ได้เเก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม มูลค่าการส่งออก ปี 63 (ม.ค. - พ.ค.) จำนวน 5,916.97 ล้านบาท

#กรมปศุสัตว์ทำงานเข้มแข็งเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ#...

 

  • 490443
  • 490444
  • 490445
  • 490446
  • 490447

Simple Image Gallery Extended

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)