ตรวจสอบโรงงานตลอดวงจรการผลิตเนื้อสุกรแช่เย็ย-แช่แข็ง ก่อนส่งออก

02

 

 กรมปศุสัตว์ ส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เข้าตรวจสอบ สุขลักษณะการผลิตเนื้อสุกร การตรวจสัตว์มีชีวิต ตรวจสวัสดิภาพสัตว์และการทำสลบ ตรวจซากสัตว์ ขบวนการผลิต และการจัดเก็บรักษา ก่อนพิจารณาอนุญาตให้จำหน่ายภายในประเทศและส่งออกซึ่งตลาดส่งออกหลักของเนื้อสุกรดิบแช่เย็น-แช่แข็ง คือฮ่องกง และประเทศเพื่อนบ้าน 

#ตส #สพส #กรมปศุสัตว์ ทำงานเข้มแข็งเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ

 

 

 

  • 01
  • 02

Simple Image Gallery Extended

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการส่งออกด้านปศุสัตว์ ปี 2562

Export icon

ที่ตั้งสำนักงานฯ (สพส.)