“กรมปศุสัตว์บุกจับโรงฆ่าหมูเถื่อนกลางเมืองนครพนม”

01

จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่  17 จังหวัด ที่ชายแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน กรมปศุสัตว์ได้จัดชุดเฉพาะกิจปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนเพื่อเร่งดำเนินการกวาดล้างโรงฆ่าสัตว์เถื่อนให้หมดจากประเทศโดยเร็ว

 

จากการที่กรมปศุสัตว์ได้ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่  17 จังหวัด ที่ชายแดนติดต่อกับประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศเพื่อนบ้าน กรมปศุสัตว์ได้จัดชุดเฉพาะกิจปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนเพื่อเร่งดำเนินการกวาดล้างโรงฆ่าสัตว์เถื่อนให้หมดจากประเทศโดยเร็ว

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากมาตรการเร่งปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อนของกรมปศุสัตว์ดังกล่าว ในปี 2562 นี้ กรมปศุสัตว์สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดแล้วจำนวน 134 ราย มูลค่าของกลางจำนวน 1,428,106 บาท กรมปศุสัตว์จึงขอฝากไปยังประชาชนทุกท่าน หากพบเห็นการฆ่าสัตว์ที่อาจผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือที่ Application DLD 4.0

 

 

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07
  • 08

Simple Image Gallery Extended